آموزشگاه كامپيوتر استارسيستم آدرس: هفشجان خيابان كاشاني جنب بانك انصار تلفن:03822570465                   شركت كامپيوتري ستاره رايانه جهانبين آدرس: طاقانك خيابان امام روبروي مهد گلپونه ها

 
تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390
مهارت سوم : ورد (مهارت سوم از ICDL)

برای چاپ صفحات انتخابی از کدام گزینه استفاده می کنید ؟

Line Space
Spacing
Page Range
همه موارد

برای تایپ فارسی اط سطر پایین حروف پایه انگشت وسط دست چپ چه حرفی را تایپ می کند ؟

و
ی
ز
ظ

Ctrl+Enter معادل کدام یک از گزینه های زیر است ؟

Column Break
Page Break
Even Page
Odd Page

برای درج ساعت در Header & Footer از کدام گزینه می توانید استفاده کنید ؟

Insert Date
Insert Time
Alt+Shift+T
ب و ج صحیح است

برای شکستن جدول در طول صفحه از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنید ؟

Alt + Enter
Ctrl + Enter
Alt + Ctrl
هیچکدام

برای درج تاریخ در Header & Footer از کدام کلید می توانید استفاده کنید ؟

Alt + Shift + T
Alt + Shift + D
Alt + Shift + I
Shift + D

معادل دستور Paste کدام است ؟

Ctrl+v
Shift+Insert
Edit/Past
همه موارد


برای دست یافتن به زیر منوی Goto از کدام روش زیر استفاده می کنید ؟

Ctrl+G
دبل کلیک روی سمت چپ سطر وضعیت
در منوی Edit جستجو می کنید .
همه موارد صحیح است .


برای دیدن چند صفحه از سند از کدام گزینه استفاده می شود ؟

Zoom/Many Page
Zoom/Page Width
Zoom / Whole Page
همه موارد

نوار وضعیت در Word

اطلاعاتی در مورد شماره صفحه ، سطر ، ستون نمایش می دهد.
اطلاعاتی در مورد تعداد کلمات ، پاراگراف ، تعداد صفحات می دهد .
اطلاعاتی در مورد غلط های املائی می دهد .
اطلاعاتی در مورد تعداد اسناد باز شده می دهد .

برای درشت نویسی حرف اول پاراگراف از کدام زیر منو استفاده می شود ؟

Drop Cap
In Margins
الف و ب
هیچکدام

برای اینکه ستونهای مساوی داشته باشید کدام گزینه را انتخاب می کنید؟

Line Between
Number of Columns
Equal Column width
Width & Spacing

برای ایجاد پاراگراف جدید باید کلید ............. را فشرد.

Space
Backspace
Enter
Show/Hide

تصحیح خودکار در Word بوسیله فعال شدن کدام گزینه زیر انجام می پذیرد؟

Auto Format
Auto Text
Auto Correct
Automatic

هر مدرکی که همراه نامه فرستاده می شود اصطلاحا ............. نامیده می شود .

پیوست
رونوشت
نامه وارده
هیچکدام

برای اینکه یک موضوع را سه بعدی کنید از کدام کلید ابزار استفاده می کنید ؟

Shadow
3D
Order
Free Rotate

برای اینکه خط پاورقی را ظاهر کنید و جای آنرا تغییر دهید از کدام گزینه استفاده می کنید ؟

All Foot note
Footnote Separator
Footnote continuation
Footnote continuation notice

برای حذف حرف قبل از مکان نما از کدام کلید استفاده می کنید ؟

Delete
Ctrl + Back Space
Back Space
Ctrl + Delete

برای حذف قسمتی از پرونده به کمک ماوس از کدام گزینه استفاده می کنید ؟

Delet
Clear
Backspace
همه موارد

دبل کلیک روی نوار عنوان یا Title Bar چه عملی را انجام می دهد؟

Maximize و Minimize
Maximize و Restore
Maximize و Close
Minimize و Restore

مهارت چهارم : Excel2000 (مهارت چهارم از ICDL)

براي باز کردن يک فايل از پیش ذخیره شده چند راه داريم؟
کليد هاي Ctrl+ N
گزينه Open
کليد هاي Alt+F+O
ب و ج

اگر در خانه هاي A1 تا B4 اعداد 1 تا 8 را وارد کنيم حاصل عبارت (SUM(A1:B4چيست؟
9
36
26
38

اگر بخواهيم محتواي خانه هاي A5 و A4 جمع شده بر A6 تقسيم شوند و سپس به توان B3 برسد ، کدام فرمول صحيح است؟
A4+A5/A6^B3
A4+A5)/A6^B3 )
A4+A5 )/A6 )^B3 ))
هر سه مورد

اگر در خانه هاي A1 تا A5 عددهاي 1,2,3,4,5 را وارد کنيم و فرمول( SUM( A2;A3;A4 را بنويسيم کدام نتيجه نمايش داده ميشود؟
9
15
6
12

فايل صفحه گسترده در Excel با کدام پسوند ذخره ميشود؟
xls
psd
TIF
TGA

گزينه Shrink To Fit:
سلول را کوچک ميکند
سلول را بزرگ ميکند تا متن در آن بگنجد
متن را بزرگ ميکند
متن را کوچک ميکند تا در سلول بگنجد

اگر از گزينه Delete استفاده کنيم :
فقط محتواي ستون حذف ميشود
فرمت سلول حذف ميشود
هم محتوا و هم فرمت سلول حذف ميشود
سلول حذف ميشود

براي حذف کاربرگ ها :
انتخاب گزينه Edit و سپس گزينه Delete
Right Click بر روي Sheet و انتخاب Delete
انتخاب گزينه Edit و سپس گزينه Delete Sheet
ب و ج

اگر دکمه Delete را در روي صفحه کليد بزنيم :
محتواي سلول حذف ميشود
خود سلول يا محتويات حذف ميشود
قالب بندي آن حذف ميشود
هر سه مورد

اگر يک ستون اضافه کنيم ، اين ستون :
بعد از ستون قبلي اضافه ميشود
در سمت چپ ستون قبلي اضافه ميشود
در سمت راست ستون قبلي اضافه ميشود
بستگي دارد که محيط فارسي يا انگليسي باشد

اگر بخواهيم فايلي را با غير از نام پيش فرض براي اولين بار دخيره کنيم :
از گزينه Save استفاده ميکنيم
از گزينه Save as استفاده ميکنيم
از Icon مخصوص Save استفاده ميکنيم
هر سه مورد

اگر بخواهيم Sheet يي را در انتهاي Sheet ها اضافه کنيم :
بر روي آخرين Sheet کليک راست کرده و گزينه Insert را انتخاب ميکنيم
ابتدا Sheet را ساخته و سپس آنرا به انتهاي Sheet ها منتقل ميکند.
هر دو مورد
هيچکدام

منظور از آدرس A10 چيست؟
ستون 10 و سطر A
ستون A و سطر 10
هر دو مورد ميتوانند درست باشند
بستگی دارد فارسی باشد یا انگلیسی

اگر در سلول A1عدد 10 را بنويسيم و سپس فرمت خانه را در Percentage کنيم مقدارA1 چند ميشود؟
10%
10.0%
1000%
1000.00%

در چه صورت هنگام Close کردن يک Book پيغامي مبنی بر ذخيره يا عدم ذخيره Book ظاهر ميشود؟
هنگامي که فايل را ذخيره کرده باشيم و بخواهيم خارج شويم
هنگامي که فايل را اصلاً ذخيره نکرده باشيم و بخواهيم خارج شويم
هنگامي که فايل را ذخيره کرده باشيم ولي تغييرات داده باشيم و مجدداً ذخيره نکرده باشيم و بخواهيم خارج شويم.
ب و ج

اگر عدد 1234.1234 را در خانه B1 بنويسيم و فرمول( Round ( B1;3بنويسيم کدام نتيجه نمايش داده ميشود؟
123
1234.123
1234.124
1234.14

اگر در خانه B1 عدد 1 و در خانه B2 عدد 2 و در خانه B3 عدد 4 را بنويسيم نتيجه کدام فرمول عدد 3 ميشود؟
round(SUM(B1:B2)),0
(Average(B2;B3
(Max(SUM(A1;B2);B1
هر سه مورد

براي يک متن در Excel :
ميتوان زاويه آن را نسبت به افق تيير داد
ميتوان زير آن خط کشيد
ميتوان رنگ آنرا تغيير داد
هر سه مورد

اگر بخواهيم سطر جاري را انتخاب کنيم چند روش وجود دارد؟
کليک بر روي شماره سطر مورد نظر
فشردن کليد هاي Shift + Spacebar
فشردن کليدهاي Ctrl+ Spacebar
الف و ب

کدام يک از گزينه هاي زير صحيح است؟
(SUM(A1;A2;A3)=SUM(A1:A3
Average(A1;A2;A3)=Average(A1+A2+A3)/3
(SUM(A1:A4)=SUM(A1;A2;A3;A4
هر سه مورد

مهارت پنجم : Access (مهارت پنجم از ICDL)امكان اجراي پرس و جو را فراهم مي كند ؟
Field
Criteria
Run
هيچكدام
يكي از ابزارهاي دريافت مقدار در Form چيست ؟
Text Box
Lable
Field size
هيچكدام
راههاي انتخاب يك فايل جديد mdb چيست ؟
Ctrl + N
New
Blank database
هر سه مورد
يكي از قابليت هاي منحصر بفرد بودن ...
Input mask
Field size
Index
new value

امكان جايگزيني اطلاعات را در نمايش اطلاعات جدول فراهم مي آورد ؟
find
Replace
Search
هر سه مورد

پسوند فايل هاي database شامل ...
mdb
db1
dot
هيچكدام

فيلد مي تواند مقدار 9494/1312 را دريافت نمايد ، فيلد سايز آن ... ؟
byte
Double
Integer
Single

يكي از توابع نمايش كمترين مقدار در پرس و جو مي باشد ؟
sum
Count
Avg
Min

امكان شرط گذاري در پرس و جو مي باشد ؟
Field
Criteria
Run
هيچكدام

فيلد مي تواند مقدار 941/325 را دريافت نمايد ، فيلد سايز آن ...؟
byte
Double
Integer
Single

New Value از خصوصيات كدام نوع داده مي باشد ؟
Auto number
Number
Text
Memo

New Value از خصوصيات كدام نوع داده مي باشد ؟
Auto number
Number
Text
Memo

يك پرس و جو توسط چه منبعي ايجاد مي گردد ؟
table
Query
Form
الف و ب

امكان فيلتر كردن اطلاعات را به صورت شرطي امكان پذير مي سازد ؟
filter for
filter by selection
filter by form
هيچكدام

كدام مكان برچسب گذاري روي فيلدها را در جدول فراهم مي آورد ؟
Format
Caption
Lable
مورد ب و ج

كداميك از نوع داده هاي زير داراي Field size مي باشد ؟
Auto number
Number
Text
هر سه مورد

قابليت نمايش اطلاعات بصورت ستوني در مجاورت هم را فراهم مي آورد .
Auto form : columnar
Auto form :datasheet
Form Design
هر سه مورد

براي درج فيلد تصوير از نوع داده
hyper link
Text
OLE object
Look up

كداميك از روشهاي زير امكان ايجاد جدول را از طريق طراحي فراهم مي آورد ؟
Design view
Data sheet view
Table wizard
هيچكدام

كاراكتر L كاراكتريست كه در خصوصيت .... قابل اجرا مي باشد .
Input mask
Field size
Caption
هيچكدام

مهارت ششم : پاور پونت (مهارت ششم از ICDL)

نام فايلهاي پيش فرض در Power Point 97 چيست؟

Document
Paint
Book
Presentation

پسوند فايل تصويري و صوتي كه مي توان در Power-point داخل كرد :

mpg. و mp3 .
avi. و wav.
mid . و wav.
avi. و mp3 .

از دكمه ........... از نوار ابزار Picture براي برگرداندن تصوير به حالت اوليه استفاده ميشود.

Crop
Reset
Cut
Reset Picture

براي فعال كردن نموي File از كدام گزينه استفاده ميشود؟

Alt+F
Standard
F3
F1

كليد ميانبر ايجاد اسلايد جديد در فايل جاري ؟؟

Ctrl+N
Ctrl+M
Ctrl+V
F5

براي تنظيم نمايش اسلايد ها بطور خودكار از كدام گزينه استفاده مي شود ؟
Slide Show
Slide Transition
Custom animation
Action

ايجاد اسلايد با استفاده از الگوها يعني:
Auto Content Wizard
Template
Blank Presentation
Open an Existing Presentation

كليد ميان بر براي نمايش اسلايد :
Ctrl+S
Ctrl+F5
F5
Alt+F5

سرعت نمايش بين اسلايدها را مي توان در ........ تنظيم نمود .
Custom animation
Normal view
slide transition
Effect

چگونه مي توان در يك سري اسلايدهاي از پيش تهيه شده چند اسلايد را براي نمايش انتخاب كرد ؟
استفاده از Custom Show
استفاه از Expand Slide
استفاده از hide slide
الف و ج

كدام گزينه نادرست است؟
Standard از ابزارهاي اصلي برنامه است
Formatting نوار ابزار قالب بندي است
نوار ابزار ها شامل دكمه هاي عملياتي هستند
نوار Standard شامل دكمه هاي ترسيمي است

كاربرد برنامه Power Point97 در چه زمينه اي است؟
طراحي تصاوير گرافيكي
طراحي برنامه هاي نمايشي
طراحي و مونتاژ فيلم
طراحي انيميشن

در كدام نماي زير مي توان اقدام به رسم شكل نمود ؟
Slide Show
Slide view
Out line
همه ي موارد

براي رسم نمودارهاي سازماني از كدام Layout استفاده مي شود ؟
Chart
Organization chart
Table
الف و ب

براي حذف يك تصوير از كدام گزينه استفاده ميشود؟
كليد Delete
Crop
Reset
Cut

دكمه ي Promote و Demote در نماي Outline :
براي ترفيع و تنزل سطح
براي تنزل و ترفيع سطح
باعث آشكار و پنهان شدن سطوح مي شود
كليه ي فرمتهاي نوشتاري را يكسان مي سازد

براي شماره گذاري اسلايدها از چه گزينه اي استفاده مي شود ؟
Slide number
Header & Footer
الف وب
Guides

جهت كپي كردن همراه با Drag كردن كافي است چه دكمه اي را نگه داريد؟
Alt
Ctrl
Shift
نياز به نگه داشتن دكمه اي نيست

در پنجره ي Setup show در قسمت Show type كدام حالت نمايش اسلايدها را تنظيم مي كند ؟
اسلايدها توسط گوينده يا بدون راوي اجرا گردند
اسلايدها با تصوير متحرك يا بدون تصوير متحرك اجرا شود
اسلايدها بطور پيوسته اجرا شوند و با زدن كليد Esc به پنجره ي Power-point برگرديم
هرسه مورد

براي تغيير بزرگنمايي اسلايد از كدام گزينه استفاده ميشود؟
منوي View گزينه Ruler
منوي View گزينه Master
منوي View گزينه Slide Sorter
منوي View گزينه Zoomارسال توسط گروه وبلاگ نويسان آموزشگاه

اسلایدر